Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro

Arti Dan Khasiat Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir

Posted on

SlingaDigital – Arti Dan Khasiat Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir. Asmaul Husna, atau nama-nama baik Allah dalam Islam, membawa makna dan keajaiban yang mendalam. Salah satu dari-Nya adalah “Latif” dan “Khobir”, yang terwakili dalam kalimat “Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir”. Dalam artikel ini, kita akan menyelami arti dan khasiat dari asma ini, mengungkap rahasia kelembutan dan kebijaksanaan-Nya yang tak terbatas.

 

Bacaan Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir

Bismillaahirrohmaanirrohim, Shallallaahu alaa muhammad,Alloohumma robbana Ya Hayyu Ya Qoyyum,Ya Bathiinu,Ya Robbal aalamiin, Huwalloohul-ladzii laailaahaillaa huwa aalimul ghoibi wasy-syahaadah huwar-rohmaanur rohiim, Laa tudrikuhul abshooru wahuwa yudrikul abshooro wahuwal lathiiful khobiir, Fain tawallaw faqul hasbiyalloohu laa ilaaha illaa huwa alayhi tawakkaltu wahuwa robbul arsyil azhiim, Walaa haula walaa quwwata illa billaahil aliyyil azhiim.

Artinya

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keagungan atas Nabi muhammad,Wahai Allah,Wahai Tuhanku, Yang Maha hidup, Yang Maha berdiri sendiri, Yang Maha tak kelihatan dzatNya, Wahai Tuhan semesta Alam, Dialah Allah Yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, Sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui, Jika mereka berpaling (dari keimanan),maka katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku: tidak ada Tuhan selain Dia,Hanya kepadaNya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arasy yang agung”. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Alloh yang maha Luhur lagi Maha Agung.

Baca Juga:  Shalawat Memohon Kenikmatan Lahir dan Batin

 

Setelah memahami maknanya, mari kita telaah manfaat yang terkandung dalam amalan dari ayat tersebut.

Jika anda melaksanakan wirid ini dengan tatacara yang tepat, manfaat yang tercipta sungguh luar biasa. Amalan ini dapat dikatakan sebagai amalan multi-fungsi, membawa beragam manfaat yang bermanfaat. Diantaranya:

Membuka mata batin atau indera keenam Anda dengan baik. Memiliki daya pengasihan yang luar biasa hebat. Mendapatkan bantuan ribuan malaikat saat dalam keadaan terdesak. Mampu bergerak dengan cepat, hampir secepat kilat. Dapat memohon segala hajat atau keperluan kepada Allah. Dihormati dan ditakuti oleh bangsa halus, jin, setan, kuntilanak, dan genderuwo karena aura pengamalnya bersinar terang sehingga mereka tidak berani mendekat. Mampu melakukan terawangan untuk melihat orang dari jarak jauh. Rezeki akan mengalir dengan lancar dan datang dari arah yang tidak terduga.

 

Contoh Cara mengamalkan untuk membuka mata batin

Selama periode 40 hari, penting untuk menjalankan shalat berjamaah baik di masjid maupun di rumah. Jika di rumah, minimal ada dua orang dan harus dilakukan secara konsisten tanpa gangguan. Jika terjadi gangguan, harus diulang dari awal. Selain itu, lakukan solat hajat sebanyak 313 kali secara istiqomah dan bacalah tawasul. Setelah menyelesaikan shalat fardhu, amalan ini dibaca 21 kali.

 

Makna Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir

“Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir” adalah kalimat yang diambil dari ayat ke-20 surat Al-An’am (6:103) dalam Al-Quran. Terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Tidak dapat menjangkau-Nya penglihatan mata, dan Dia-lah yang menjangkau penglihatan mata. Dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah yang tidak terjangkau oleh penglihatan manusia, sementara Dia mampu menjangkau penglihatan manusia. Allah juga digambarkan sebagai Yang Maha Halus dan Maha Mengetahui, menunjukkan bahwa Dia memahami segala hal dengan penuh kelembutan dan memiliki pengetahuan yang sempurna.

Baca Juga:  Mendalami Arti dan Makna Laisa Kamitslihi Syai'un

Ayat ini mengajarkan tentang kebesaran Allah, keterbatasan manusia dalam memahaminya, dan bahwa Allah selalu dekat dengan hamba-hamba-Nya meskipun kita tidak dapat melihat-Nya.

 

Penutup

Itulah beberapa informasi tentang Arti Dan Khasiat Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir yang bisa SlingaDigital Bagikan. Dengan menghayati dan memahami makna dari “Latudrikuhul Absoru Wahuwa Yudrikul Absoro Wahuwa Latiful Khobir”, kita dibimbing untuk mengakui kebijaksanaan dan kelembutan-Nya dalam segala hal. Semoga kesadaran akan kehadiran-Nya senantiasa mengiringi langkah-langkah kita, membawa cahaya, dan memberikan hikmah dalam setiap perjalanan kehidupan. Kita adalah bagian dari rahasia keajaiban-Nya yang tak terbatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *