Lirik teks lengkap Qasidah Ya Rasulullah Salamun 'alaik

Lirik teks lengkap Qasidah Ya Rasulullah Salamun ‘alaik

Posted on

Slingadigital.comLirik teks lengkap Qasidah Ya Rasulullah Salamun ‘alaik. Selamat datang dalam artikel ini yang akan membawa Anda lebih dekat dengan lirik teks lengkap dari qasidah terkenal, Ya Rasulullah Salamun alaik.

Qasidah ini adalah salah satu karya puitis dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam artikel ini, Slingadigital.com akan menjelajahi makna dan pesan yang terkandung dalam lirik-lirik indah qasidah ini, serta menggali lebih dalam tentang asal-usulnya.

Keutamaan Membaca Sholawat

Berdasarkan berbagai referensi, berikut beberapa keutamaan yang bisa diperoleh melalui membaca sholawat.

 • Mendapatkan balasan sepuluh kali lipat dari Allah SWT.
 • Meningkatkan sepuluh derajat dalam kebaikan.
 • Menghapus sepuluh keburukan dalam diri.
 • Doa yang diucapkan mudah didengar dan dikabulkan.
 • Dosa diampuni dan aib ditutupi.
 • Mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW.
 • Dikaruniai rahmat oleh Allah.
 • Didukung dengan doa dari para malaikat.
 • Keselamatan dijamin saat menghadapi masa-masa berat di akhirat.
 • Terhindar dari sifat kikir.
 • Memperoleh cinta Rasulullah SAW.
 • Sumber hidayah dan kedamaian hati.
 • Sukses dalam kehidupan.
 • Terjauhkan dari kefakiran.
 • Mendapat kabar gembira tentang surga.

Lirik teks lengkap Qasidah Ya Rasulullah Salamun ‘alaik

يارسول الله سلام عليك ، يارفيع الشان والدرج

Yâ Rosûlallâh salâmun ‘alaik, yâ rofî’asy-syâni waddaroji
Wahai utusan Allah, semoga keselamatan tetap padamu, Wahai yang berbudi luhur dan bermartabat tinggi

عطفة ياجيرة العلم ، ياأهيل الجود والگرم

‘Athfatan yâ jîrotal ‘alami, yâ uhailal jûdi wal karomi
Rasa kasihmu wahai pemimpin tetangga, Wahai ahli dermawan dan pemurah hati

Baca Juga:  Arti Jazakallah Khairan, Jazakillah, Jazakunnallah dan Jazakumullah

نحن جيران بذا الحرم ، حرم الإحسان والحسن

Nahnu jîrônu bidzâl haromi, haromil ihsâni wal hasani
Kami tetangga di tanah haram ini. Tanah haram tempat berbuat baik dan memberi kebaikan.

نحن من قوم به سگنوا ، وبه من خوفهم امنوا

Nahnu min qoumin bihî sakanû, wa bihî min khoufihim âminû
Kami dari kaum yang tinggal di tempat itu. Tempat yang mereka merasa aman dari ketakutan.

وبأيات القرآن عنوا ، فاتئد فينا أخا الوهن

Wa bi âyâtil qur-ãni ‘unû, fatta-id fînâ akhôl wahani
Dengan ayat-ayat Al-Qu’an mereka mendapat inayah.
Renungkanlah di hati kita, wahai yang berjiwa lemah.

نعرف البطحا وتعرفنا ، والصفا والبيت يألفنا

Na’riful bath-hâ wa ta’rifunâ, wash-shofâ wal baitu ya,lafunâ
Kami mengenal padang pasir dan ia mengenal kami,
Bukit Shafa dan Baitil-Haram menawan hati kami.

ولنا المعلی وخيف منا ، فاعلمن هذا وکن زکن

Wa lanâl Ma’lâ wa khoifu minâ, fa’laman hâdzâ wakun zakini
Kami punya Ma’la dan masjid Kha’if di kota Mina.
Ketahuilah ini, beradalah dan beribadahlah di sana.

ولنا خير الأنام أب ، وعلي المرتضی حسب

Wa lanâ khoirul anâmi abu, wa ‘Aliyyul murtadlô hasabu
Kami mempunyai ayah sebaik-baik makhluk.
Dan adalah keturunan Ali yang diridhai.

وإلی السبطين ننتسب ، نسبا ما فيه من دخن

Wa ilâs-sibthoini nantasibu, nasabân mâ fîhi min dakhuni
Kepada kedua cucunya kami berketurunan,
Keturunan suci bersih dari kotoran.

گم إمام بعده خلفوا ، منه سادات بذا عرفوا

Kam imâmin ba’dahu kholafû, minhu Sâdâtun bidzâ ‘urifû
Banyak Imam yang menggantikan sesudahnya,
dengan gelar Sayyid mereka dikenal

وبهذا الوصف قد وصفوا ، من قديم الدهر والزمن

Baca Juga:  Asmaul Husna Dzikir Al Muntaqin

Wa bihâdzâl washfi qod wushifû, min qodîmid-dahri wazzamani
Dengan gelar itu benar-benar mereka disebut.
Dari sepanjang tahun dan zaman.

مثل زين العابدين علی ، وابنه الباقر خير ولی

Mitslu Zainil ‘Âbidîna ‘Alî, wabnihil-Bâqiri khoiri walî
Seperti Zainal Abidin yakni Ali, dan putranya Baqir itu sebaik-baiknya wali.

والإمام الصادق الحفل ، وعلي ذی العلا اليقن

Wal imâmish-Shôdiqil hafili, wa ‘Aliyyin dzîl ‘ulâl yaqini
Dan Imam Ja’far Ash-Shodiq yang penuh keberkahan. Dan Ali yang mempunyai ketinggian dan keyakinan

فهم القوم الذين هدوا ، وبفضل الله قد سعدوا

Fahumul qoumulladzîna hudû, wa bifadl-lillâhi qod sa’idû
Merekalah kaum yang memperoleh hidayah. Dan dengan karunia Allah mereka benar-benar bahagia.

ولغير الله ما قصدوا ، ومع القران فی قرن

Wa lighoirillâhi mâ qoshodû, wa ma’al qur-ãni fî qoroni
Kepada selain Allah mereka tak bertujuan. Dan beserta Al-Quran mereka berpegangan.

أهل بيت المصطفی الطهر ، هم أمان الأرض فالدکر

Ahlu baitil Mushthofâth-thuhuri, hum amânul ardli faddakiri
Ahli rumah nabi pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah

شبهوا بالأنجم الزهر ، مثل ماقد جاء فی السنن

Syubbihû bil anjumiz-zuhuri, mitsla mâ qod jâ,a fîs-sunani
Mereka itu bagaikan bintang gemerlapan.
Perumpamaan itu telah benar-benar datang di dalam hadits Nabi.

و سفين للنجاة إذا ، خفت من طوفان کل أذی

Wa safînun linnajâti idzâ khifta min thûfâni kulli adzâ
Dan bagaikan bahtera penyelamat ketika engkau takut dari topan badai segala duka.

فانج فيها لاتکون گذا ، واعتصم بالله واستعن

Fanju fîhâ lâ takûnu kadzâ, wa’tashim billâhi wasta’ini
Maka selamatlah engkau di dalamnya tiada khawatir lagi. Dan berpegang teguhlah kepada Allah serta mohonlah pertolongan.

Baca Juga:  Shalawat Memohon Kenikmatan Lahir dan Batin

رب فانفعنا ببرگتهم ، واهدناالحسنی بحرمتهم

Robbi fanfa’nâ bibarkatihim wahdinâl husnâ bi hurmatihim
Ya Allah, dengan barokah mereka, berila kami kemanfaatan. Dan dengan kehormatan mereka, tunjukkan kami kepada kebaikan

وأمتنا فی طريقتهم ، ومعافاة من الفتن

Wa amitnâ fî thorîqotihim, wa mu’âfâtin minal fitani
Dan wafatkanlah kami di jalan mereka, dan selamat dari segala fitnah

Penutup

Dengan demikian, kita telah menjelajahi lirik teks lengkap dari qasidah “Ya Rasulullah Salamun ‘alaik” dengan harapan bahwa kita semua dapat mengeksplorasi dan merenungkan pesan yang mendalam yang terkandung dalamnya. Qasidah ini merupakan bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan banyak inspirasi dan bimbingan dalam kehidupan umat manusia.

Semoga lirik-lirik yang indah ini menginspirasi kita untuk selalu mengingat dan mencintai Rasulullah SAW serta mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita.

Mari kita terus meresapi keindahan dalam seni Islam Indonesia dan menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita. Akhirnya, jangan lupa untuk terus merawat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan membaca sholawat dan mengambil manfaat dari berkah-berkah yang terkandung dalamnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *