Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya

Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya

Posted on

Slingadigital.comLirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya. Selamat datang dalam artikel yang akan membawa Anda menelusuri lirik dari qasidah yang penuh makna, Sholawatullahi Taghsya.

Dalam artikel ini, Slingadigital.com akan mengulas secara mendalam lirik-lirik yang memuliakan dan merenungkan kebesaran Allah SWT. Mari kita bersama-sama memahami pesan yang terkandung dalam qasidah ini yang memancarkan cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta.

Pengertian Sholawatullahi Taghsya

Sholawatullahi Taghsya merupakan wujud doa dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata “Taghsya” yang digunakan berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “pengagungan” atau “penghormatan yang tinggi.”

Melalui pelaksanaan Sholawatullahi Taghsya, umat Muslim menyampaikan kasih, penghargaan, dan pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad SAW.

Sholawatullahi Taghsya bukanlah semata kata-kata, melainkan juga ungkapan dari cinta tulus kepada Nabi yang telah menjadi contoh bagi seluruh umat manusia.

Ini merupakan cara untuk memperingati dan menghormati petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam.

Lirik Qosidah Sholawatullahi Taghsya

Berikut adalah lirik dari Qasidah Sholawatullahi Taghsya, sebuah komposisi yang dapat dinyanyikan oleh kelompok rebana atau oleh siapa pun yang ingin menghantarkan shalawat kepada Nabi SAW.

ﺻَﻠﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗـَـــغشى ﺍ ﺷْﺮَﻑَ ﺍﻟﺮُّﺳْــﻞِ ﺍﻻﻃﺎئب

Sholawaatullohi Taghsyaa – Asyrofar ruslil athoo-ib
Semoga sholawat dari Allah menaungi,sebaik baik para utusan.

ﻭ ﺗـَﻌُــــﻢُّ ﺍﻻﻝَ ﺟَﻤْــــعا ﻣَﺎ ﺑـَــﺪَﺍ ﻧـُـــﻮْﺭُ ﺍﻟﻜﻮَﺍﻛِﺐْ

Wa ta’ummul aala jam’an – Maa badaa nuurul kawaakib
Juga buat keluarga semuanya, selama cahya bintang bintang gemerlapan.

ﺃﻗـْـﺒَﻞَ ﺍﻟﺴَّـــْﻊﺩُ علينا ﻭَﺍﻟﻬَﻨـَــﺎ ﻣِﻦْ ﻛﻞِّ ﺟَــﺎﻧِﺐْ

Aqbalas sa’du ‘alainaa – Walhanaa min Kulli jaanib
Kebahagiaan di depan kita. Kesenangan datang dari setiap penjuru.

ﻓـَﻠﻨَﺎ ْﺍﻟﺒُـــْﺶﺭَﻯ ﺑـِﺴَــﻌْﺪ ٍ ﺟـَﺎﺀَﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﺧـَـْﻴﺮ ﻭَﺍﻫِﺐْ

Falanaal busyroo bisa’din – Jaa-anaa min khoiri waahib
Maka kita punya kabar gembira, sebab kebahagiaan yang datang Dari sebaik baik pemberi.

ﻳـَﺎ ﺟَﻤَﺎﻻ ﻗـَــْﺪ ﺗﺠَـــﻠﻰَّ ﺑـِﺎﻟﻤَﺸـَـﺎﺭْﻕ ﻭَﺍﻟﻤَﻐـَـﺍﺭﺏْ

Ya jamaalan qod tajalla – Bil masyriq wal maghoorib
Duhai keindahan, yang tampak dari arah timur dan arah barat.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ًﻭَﺳَﻬْــلا ﺑـِﻚَ ﻳَﺎ ﺧـَـْﻴﺮَ ﺍﻟﺤَﺒَـﺎئب

Marhaban Ahlan wa Sahlan – Bika Ya Khoirol habaa-ib
Selamat datang Ahlan wasahlan. Dengan-Mu, Duhai sebaik baik para kekasih.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﺧـَﻔِﻴَﺖْ ﻓِﻴْــﻬَﺎ ﺍﻟﻜـَﻮَﺍکب

Marhaban Ahlan bisyamsin – Hafiyat fiihal kawaakib
Selamat datang matahari. bersembunyi di dalamnya bintang bintang.

ﻣَﺮْﺣَﺒًﺎ ﺍﻫْــﻼ ﺑـِﺸَﻤْــٍﺱ ﻗـَﺪْ ﻣَﺤَﺖْ ﻛـُﻞَّ ﺍﻟﻐـَﻴَﺎهب

Marhaban Ahlan bisyamsin – Qod mahat kullal ghoyaahib
Selamat datang matahari, yang mengkikis semua kegelapan.

ﻳَﺎ ﺷَﺮﻳْﻒَ ﺍﻻﺻْﻞِ ﻟـُﺬ ﻧـَﺎ ﺑـِﻚَ ﻓِﻲْ ﻛـُﻞِّ ﺍﻟـﻨَّﻮَﺍﺉْﺏِ

Ya Syariifal ashli ludznaa – Bika fiy kullin nawaa-ib
Duhai manusia yang mulia asli, denganmu aku berlindung,dalam menghadapi semua bencana.

ﺍَﻧـْﺖَ ﻣَﻠـْﺠَﺎ ﻛـُﻞِّ ﻋَﺎرض ٍ ﺍﻧﺖَ ﻣَــــْﺄﻭَﻯ ﻛـُﻞِّ تائب

Anta maljaa Kulli ‘aaridlin – Anta ma’waa Kulli taa-ib
Engkau tempat kembalinya para pendosa, Engkau tempatnya orang orang yang bertaubat.

ﺟِﺌـْﺖَ ﻣِﻦْ ﺍﺻْﻞٍ ﺍﺻِﻴْﻞٍ ﺣَﻞَّ ﻓِﻲْ ﺍﻋْـﻠﻰَ ﺍﻟﺬ ﻭَﺍﺋِﺐْ

Ji’ta min ashlin ashiilin – Halla fiy a’laad-dzawaa-ib
Engkau datang dari asli bangsawan. Yang tinggal di tempat tertinggi.

ﻣِﻦْ ﻗـُﺼَـــﻲٍّ ﻭَﻟـُــــَﺅﻱٍّ ﺑَﺎﺫِﺥِ ﺍﻟﻤَـــْﺠﺪِ ﺍﺑْﻦ ِﻏَﺎﻟِﺐْ

Min Qushoyyin wa Luayyin – Baadzikhil majdi-bni Ghoolib
Dari Qusai Dan Luai, yang tinggi kedudukannya bin Gholib.

ﻭَﺍﻋْﺘـَﻠﻰ ﻣَﺠْﺪُﻙَ ﻓـَـْﺨﺮًﺍ ﻓِﻲْ ﺭَﻓِﻴْﻌَـﺎﺕِ ﺍﻟﻤَـﺮَﺍﺕِﺏْ

Wa’talaa majduka fakhron – Fiy rofii’aatil marootib
Sungguh tinggi kedudukanmu, kebanggaan kami tuk peroleh martabat tinggi.

ﺍﻟﻤَﻨـَـﺎﻗِﺐْ

Laa barihnaa fiy suruurin- Bika yaa ‘aalil manaaqib
Kami selalu bergembira, sebab engkau wahai yang tinggi manaqibnya.

ﻓـَﻠﻜـَﻢْ ﻳَﻮْﻡَ ﻭُﺟـُــﻮْدك ﻇَﻬَـﺮَﺕْ ﻓِﻴْﻨـَﺎالعجاﺋِﺐْ

Falakum yaoma wujuudika – Dhoharot fiinaal ‘ajaa-ib
Telah banyak kami saksikan pada hari kelahiran-mu keajaiban keajaiban bagi kami.

ﺑَﺸـَّـﺮَتنا ﺑـِﺎﻟﻌَﻄـَـﺎﻳَﺎ ﻭَ ﺍﻻﻣَـﺎﻧِﻲْ ﻭَﺍﻟﺮَّﻏـَﺍﺋِﺐْ

Bassyarotnaa bil ‘athooyaa – Wal amaaniy warroghoo ib
Memberi kabar gembira kepada kami,dengan datangnya pemberian, angan angan,dan cita cita.

ﻗـَﺪْ ﺷَﺮﺑْﻨـَﺎ ﻣِﻦْ ﺻَـﻔـَﺎﻧـَﺍ ﺑـِﻚَ ﻣِﻦْ ﺍﺣْﻠﻰ ْﺍﻟﻤَﺸَﺎﺭﺏْ

Qod syaribnaa min shofaanaa – Bika min Ahlal masyaarib
Kami benar benar merasakan minuman segar/bersih, paling lezat, karena-mu.

ﻓـَـﻠِﺮَﺏّﺍﻟﺤَــْﻤﺪُ ﺣَﻤْـﺪًﺍ ﺟَﻞَّ ﺍﻥْ ﻳُّﺤْﺼِـﻲْﻩِ ﺣَﺎﺳِﺐْ

Falirobbil hamdu hamdan – Jalla an yuhshiihi haasib
Maka segala puji bagi Tuhan-ku, pujian tak bisa di hitung oleh siapapun.

ﻭَﻟـَﻪُ ﺍﻟﺸُّـﻜـْﺮُ ﻋَﻠﻰ ﻣَــﺎ ﻗـَﺪْ ﺣَﺒَﺎﻧـَﺎ ﻣِﻦْ ﻣَـﻮَﺍﻫِﺐْ

Wa lahus-syukru ‘ala maa – Qod habaanaa min mawaahib
Kepada-Nya kami bersyukur, atas pemberian-Nya kepada kami.

ﻳَﺎ ﻛـَﺮﻳْـﻤًﺎ ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴْـــما ﺟُـﺪْ ﻭَﻋَﺠِّــﻞْ ﺑـِﺎﻟﻤَﻄﺎلب

Ya Kariiman Ya Rohiiman – Jud wa’ajjil bil mathoolib
Wahai yang Maha Mulia. Maha penyayang Berilah kami, cepatkanlah kebutuhan kebutuhan kami.

ﻣَﻦْ ﺗـَﻮَﺟَّـﻪْ ﻧـَﺤْﻮَ ﺑَﺎﺑـِﻚْ ﻣَﺎﺭَﺟَﻊْ ﻣِﻦْ ﺫﺍﻙَ ﺧَﺎﺋِﺐْ

Man tawajjah nahwa baabik – Maa Roja’ min dzaaka khoo-ib
Barang siapa menuju ke arah pintu-Mu, maka tak kan kembali dengan sia sia.

ﻭَﺍ ﻏــﻔِﺮﺍ ﻏﻔِﺮْ ﺫ ﻧـْﺐَ ﻋَﺒْﺪٍ ﻗـَﺪْ ﺍﺗﻰ ﻧـَﺤْـﻮَﻙَ ﺗـَﺎﺋِﺐْ

Waghfiri ghfir dzanba ‘abdin – Qod ataa nahwaka taa-ib
Ampuni dan ampunilah dosa hamba, yang datang kepada-Mu dengan niat bertaubat.

Keutamaan Melakukan Sholawatullahi Taghsya

Mendekatkan Diri kepada Allah SWT

Baca Juga:  Biografi Sayyid Imam Al-Jazuli Pengarang Kitab Dalailul Khoirot

Dengan menyampaikan Sholawatullahi Taghsya, umat Muslim mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini merupakan bentuk ibadah yang memperkuat hubungan antara hamba dan Sang Pencipta.

Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menegaskan agar umat Muslim melaksanakan sholawat sebagai tanda ketaatan kepada-Nya.

Mengikuti Jejak Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Melaksanakan Sholawatullahi Taghsya adalah upaya untuk mengemban sunnah dan petunjuk yang telah beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia.

Hal ini juga menjadi sarana untuk lebih mendalam memahami dan menggugah kasih terhadap ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi.

Mendapatkan Keberkahan

Sholawatullahi Taghsya adalah medium untuk meraih keberkahan dari Allah SWT.

Dalam hadis-hadis yang terpercaya, ditegaskan bahwa Allah akan melimpahkan rahmat dan berkah kepada mereka yang rajin melaksanakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Karena itu, konsistensi dalam berbuat demikian dapat membawa berbagai keberkahan dalam kehidupan kita.

Penutup

Dalam penutup artikel ini, Slingadigital.com telah menelusuri lirik qasidah yang penuh makna, “Sholawatullahi Taghsya.” Melalui qasidah ini, kita menghantarkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cinta dan penuh pengabdian. Dalam prosesnya, kita juga mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mengikuti teladan yang luhur yang beliau berikan kepada umat manusia.

Sholawatullahi Taghsya bukan hanya sebuah lirik, melainkan juga sebuah wujud ibadah yang mendalam. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk mengucapkan sholawat sebagai tanda ketaatan kepada-Nya.

Semoga lirik-lirik indah ini menginspirasi kita semua untuk terus menghantarkan shalawat kepada Nabi SAW, memperdalam cinta kita kepada ajaran Islam, dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah SWT.

Baca Juga:  Arti Al Waajid dalam Asmaul Husna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *